Seasonal radial growth of Black pine (Pinus nigra Arnold) from Bosnia and Herzegovina, monitored by the pinning method and manual band dendrometers = Sezonska debelinska rast črnega bora (Pinus nigra Arnold) iz Bosne in Hercegovine, spremljana z metodo pining in ročnimi dendrometri
Simon Poljanšek, Jernej Jevšenak, Jožica Gričar, Tom Levanič
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.119.1
Prispelo / Received: 9. 4. 2019, Sprejeto / Accepted: 16. 5. 2019, Objavljeno / Published: 11. 9. 2019

Vsebnost ekstraktivov v skorji in lesu robinije (Robinia pseudoacacia L.) = Content of extractives in bark and wood of Black locust (Robinia pseudoacacia L.)
Vilijem Vek, Blaž Vivod, Ida Poljanšek, Primož Oven
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.119.2
Prispelo / Received: 24. 4. 2019, Sprejeto / Accepted: 16. 6. 2019, Objavljeno / Published: 10. 10. 2019

Značilnosti zaraščanja na opuščenih kmetijskih zemljiščih v Halozah = Patterns of succession on abandoned agricultural land in Haloze
Mateja Cojzer, Jurij Diaci, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.119.3
Prispelo / Received: 14. 5. 2019, Sprejeto / Accepted: 15. 7. 2019, Objavljeno / Published: 10. 10. 2019

Anatomske, kemijske in sorpcijske lastnosti beljave in jedrovine rdečega bora = Anatomical, chemical and sorption properties of sapwood and heartwood of Scots pine
Maks Merela, Vanja Turičnik, Viljem Vek, Primož Oven
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.119.4
Prispelo / Received: 24. 6. 2019, Sprejeto / Accepted: 20. 8. 2019, Objavljeno / Published: 16. 10. 2019