Vol. 127 (2022)

 Ocena stanja lesenega kipa japonski festival Tanake Eisakuja = Assessment of the condition of japanese festival, a wooden sculpture by Tanaka Eisaku  Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.1Prispelo / Received: 11. 1. 2022, Sprejeto /...

Vol. 126 (2021)

Vplivi na obisk gozda v splošnih in gozdnih vrtcih  = Forest visitation in general and forest kindergarten  Aleš Golob, Mojca Nastran[PDF] DOI 10.20315/ASetL.126.1Prispelo / Received: 9. 6. 2021, Sprejeto / Accepted: 23. 8. 2021, Objavljeno / Published: 2. 12. 2021 ...

Vol. 125 (2021)

Modeliranje višinske in debelinske rasti dominantnih dreves ter ocenjevanje indeksov produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč = Modeling height and diameter growth of dominant trees and estimating site productivity indices  Andrej Bončina, Vasilije Trifković, Živa...