Glavni in odgovorni urednik

Uredniški odbor

 • prof. dr. Dieter Grill, Univerza Karla Franca Gradec, Inštitut za znanost o rastlinah, Gradec, Avstrija
 • prof. dr. Davorin Kajba, Univerza v Zagrebu, Gozdarska fakulteta, Zagreb, Hrvaška
 • prof. dr. John Kotar, Univerza v Wisconsinu, Oddelek za gozdno ekologijo in načrtovanje, Madison, ZDA
 • prof. dr. Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana [COBISS Bibliografija]
 • doc. dr. Boštjan Lesar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Ljubljana [COBISS Bibliografija]
 • izr. prof. dr. Tom Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana [COBISS Bibliografija]
 • prof. dr. Primož Oven, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Ljubljana [COBISS Bibliografija]
 • doc. dr. Anton Poje, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana [COBISS Bibliografija]
 • doc. dr. Andrej Rozman, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana [COBISS Bibliografija]

Tehnična podpora

 • Ajša Alagić (tehnična urednica)
 • Blaž Bogataj (oblikovanje in prelom)
 • asist. dr. Maja Peteh (bibliografska obdelava, spletna stran, odprt dostop) [COBISS Bibliografija]

Naslov uredništva

 • Gozdarski inštitut Slovenije, Gozdarska knjižnica, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • e-naslov: editor@asetl.si

Zadnja sprememba: 12. 12. 2022

Acta Silvae et Ligni   |   ISSN-P 2335-3112 ISSN-O 2335-3953   |   editor@asetl.si