Uspevanje omorike (Picea omorika (Pančić) Purk.) v generativnem semenskem nasadu Počivalnik pri Postojni = The success of Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purk.) in the Počivalnik generative seed plantation near Postojna Licenca Creative Commons
Sebastian Bambič, Kristjan Jarni, Gregor Božič, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.1
Prispelo / Received: 17. 6. 2020, Sprejeto / Accepted: 24. 8. 2020, Objavljeno / Published: 18. 11. 2020

Ovire in rešitve pri sanaciji v ujmah poškodovanih zasebnih gozdov = Barriers and solutions in salvage logging in private forests damaged by natural disasters Licenca Creative Commons
Darja Stare, Petra Grošelj, Špela Pezdevšek Malovrh
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.2
Prispelo / Received: 24. 6. 2020, Sprejeto / Accepted: 10. 9. 2020, Objavljeno / Published: 24. 11. 2020

Fitocenološka združba kot kazalnik občutljivosti gozdnih tal za vožnjo gozdarske mehanizacije = Phytocenoses as indicators of the susceptibility of forest soils to ground-based forest harvesting machinery  Licenca Creative Commons
Gašper Ogrin, Raffaele Spinelli, Natascia Magagnotti, Velid Halilović, Matevž Mihelič
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.3
Prispelo / Received: 31. 5. 2020, Sprejeto / Accepted: 27. 10. 2020, Objavljeno / Published: 26. 11. 2020

Ocena ranljivosti gozdnih tal na zbijanje zaradi mehanizacije – preizkus in nadgradnja terenske metode blatne kepe = Assessment of the vulnerability of forest soils to compaction due to mechanization – testing and improving the field soil clump method  Licenca Creative Commons
Anton Poje, Primož Zore, Marjetka Suhadolc
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.123.4
Prispelo / Received: 17. 8. 2020, Sprejeto / Accepted: 6. 11 2020, Objavljeno / Published: 26. 11. 2020