Ocena stanja lesenega kipa japonski festival Tanake Eisakuja = Assessment of the condition of japanese festival, a wooden sculpture by Tanaka Eisaku  Licenca Creative Commons
Miha Humar, Boštjan Lesar, Davor Kržišnik
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.1
Prispelo / Received: 11. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 21. 2. 2022, Objavljeno / Published: 1. 6. 2022

Kemijska sestava in potencialna uporabnost lignoceluloznih ostankov = Chemical composition and potential use of lignocellulosic residues  Licenca Creative Commons
Janja Zule, Tea Kapun, Ema Fabjan
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.4
Prispelo / Received: 28. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 4. 2022, Objavljeno / Published: 7. 6. 2022

Good survival of broadleaf tree species in a four-year-old plantation in the Slovenian Karst = Dobro preživetje listopadnih drevesnih vrst v štiriletnem nasadu na slovenskem Krasu Licenca Creative Commons
Nina Škrk, Kristjan Jarni, Robert Brus
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.2
Prispelo / Received: 31. 1. 2022, Sprejeto / Accepted: 28. 3. 2022, Objavljeno / Published: 28. 6. 2022

Prostorska variabilnost sezonske količine padavin v Sloveniji v obdobju 2010–2019 = Spatial variability of seasonal precipitation in Slovenia in the period 2010–2019 Licenca Creative Commons
Milan Kobal
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.127.3
Prispelo / Received: 18. 2. 2022, Sprejeto / Accepted: 1. 4. 2022, Objavljeno / Published: 28. 6. 2022