Vol. 133 (2024)

Patterns of deadwood volume and dynamics in slovenian forests  = Značilnosti in dinamika odmrlega lesa v slovenskih gozdovih  Gal Kušar, Mathias Neumann[PDF] DOI 10.20315/ASetL.133.1Prispelo / Received: 27. 11. 2023, Sprejeto / Accepted: 19. 2. 2024, Objavljeno /...

Vol. 132 (2023)

Patogenost izolatov izbranih vrst gliv na Pinus sylvestris L. in P. nigra Arnold = Pathogenicity of selected fungal species isolates on Pinus sylvestris L. and P. nigra Arnold Ana Brglez, Barbara Piškur, Nikica Ogris[PDF] DOI 10.20315/ASetL.132.1Prispelo / Received:...

Vol. 131 (2023)

Are Slovenia’s forests deviating from sustainable development? = Ali se slovenski gozdovi odmikajo od trajnostnega razvoja? Gal Kušar, Marko Kovač[PDF] DOI 10.20315/ASetL.131.2Prispelo / Received: 8. 5. 2023, Sprejeto / Accepted: 27. 6. 2023, Objavljeno / Published:...

Vol. 130 (2023)

Analiza izbranih drevesnih modelov razvoja gozdov, primernih za modeliranje na velikoprostorski ravni, in možnosti njihove uporabe v Sloveniji = Analysis of selected single-tree growth models suitable for large-scale modelling and their potential use in SloveniaJernej...