Strateški načrti v gozdarstvu  = Strategic plans in forestry  Licenca Creative Commons
Janez Zafran, Marko Kovač
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.4
Prispelo / Received: 2. 12. 2022, Sprejeto / Accepted: 29. 12. 2022, Objavljeno / Published: 31. 12. 2022  

Funkcionalna ekologija rastlin: preverjanje izbranih konceptov na primeru rastlinskih vrst gozdnih rastiščnih tipov v Sloveniji = Plant functional ecology: testing selected concepts using plant species of forest site types in Slovenia  Licenca Creative Commons
Janez Kermavnar, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Valerija Babij
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.1
Prispelo / Received: 9. 9. 2022, Sprejeto / Accepted: 18. 11. 2022, Objavljeno / Published: 28. 12. 2022

Hoverflies (Diptera: Syrphidae) as biodiversity indicators for assessing urban forest habitats = Muhe trepetavke (Diptera: Syrphidae) kot kazalniki biotske pestrosti za ocenjevanje habitatov mestnih gozdov  Licenca Creative Commons
Maarten De Groot, Primož Simončič, Andrej Verlič, Urša Vilhar
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.2
Prispelo / Received: 3. 10. 2022, Sprejeto / Accepted: 15. 12. 2022, Objavljeno / Published: 30. 12. 2022

Vpliv uporabe gozdarske osebne varovalne opreme na psihofizične obremenitve = Influence of use of forestry personal protective equipment on psychophysical load  Licenca Creative Commons
Luka Pajek, Gregor Geršak, Anton Poje
[PDF] DOI 10.20315/ASetL.129.3
Prispelo / Received: 2. 11. 2022, Sprejeto / Accepted: 20. 12. 2022, Objavljeno / Published: 28. 12. 2022